Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme: 9 Çevre Dostu Kodlama Uygulaması

Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme: 9 Çevre Dostu Kodlama Uygulaması

Gezegenimiz ölüyor; Sürdürülebilir yazılım geliştirme uygulamalarını benimsemek, BT sektörünün onu korumaya katkıda bulunabilmesinin bir yoludur.   

Sürdürülebilir yazılım geliştirme (veya sürdürülebilir yazılım mühendisliği) , enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan yazılım tasarımı , uygulaması ve dağıtımına yönelik bir yaklaşımdır  . Yazılım uygulamalarının, mimarinin ve bunları barındıran altyapının çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır  . 

Aşağıda, sürdürülebilir yazılım uygulamaları geliştirmeye yönelik en iyi uygulamalardan bazılarını ve bunların gerçek dünyadaki projelere nasıl dahil edilebileceğine dair örnekleri paylaşıyoruz. 

Sürdürülebilir Yazılım Nasıl Geliştirilir: 9 En İyi Uygulama

Sürdürülebilir yazılım geliştirme gezegenimizi kurtarır, işletmelerin maliyetlerini azaltabilir, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.         

Sürdürülebilir uygulamalar oluşturmaya yönelik yönergeler şunlardır:

1. Sürdürülebilirlik Hedeflerinizi Tanımlayın

Sürdürülebilir yazılım oluşturmanın ilk adımı, sürdürülebilirliğin projeniz için ne anlama geldiğini ve bunu ölçmek için ölçümlerinizi belirlemektir.

Yeşil Yazılım Mühendisliği İlkeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) gibi çerçeveler, yazılımınızın endüstriyle uyumlu ve endüstri standartlarını karşıladığına karar vermenize ve bundan emin olmanıza yardımcı olabilir.

Yazılımınızın yazılım geliştirme yaşam  döngüsü  (SDLC) sırasında çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini tahmin edebilmelisiniz.

2. Çevik ve Yalın Metodolojileri Benimseyin

Çevik  ve yalın metodolojiler, sürdürülebilir yazılım geliştirme için mükemmel olan yinelemeli geliştirmeye, israfın azaltılmasına ve kullanıcı geri bildirimine odaklanır. Kanban panoları, retrospektifler ve kullanıcı hikayeleri, ürününüzün kalitesini ve işlevini izlemek ve geliştirmek için kullanabileceğiniz Çevik ve Yalın araçların örnekleridir.

3. Yeşil Kodlama Uygulamalarından Yararlanın

Yeşil kodlama, kod satırlarının işlenmesinde kullanılan enerjiyi en aza indirmeyi ve bunun sonucunda kuruluşların enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yeşil kodlama uygulamaları şunları içerir:

 • Verimli algoritmaların kullanılması:  Verimli algoritmalar daha az bellek gerektirdiğinden, bu enerji ve kaynak tüketiminde büyük bir fark yaratabilir. Böylece performansı ve sürdürülebilirliği olumlu yönde etkiler.
 • Gereksiz koddan kaçının:  Geliştiriciler, gereksiz koddan kaçınarak yazılımın sürdürülebilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirebilir.
 • Önbelleğe alma tekniklerini kullanın:  Verileri önbellekte saklamak, sık veri erişimlerini önleyebilir, bilgi işlem süresini kısaltabilir ve enerji tüketimini azaltabilir.
 • Verimli bir programlama dili seçin: C, C# , Go, Java ve Haskell  gibi yeşil programlama dilleri,  kaynak kullanımını optimize etmek ve çevresel etkiyi en aza indirmek için tasarlanmıştır.
 • Gereksiz bağımlılıkları azaltın:  Çok fazla bağımlılığa sahip yazılımlar karmaşık hale gelir ve çok fazla enerji ve kaynak gerektirir. Gereksiz bağımlılıkların kaldırılması yazılımın daha yalın ve daha verimli olmasını sağlayabilir.
 • Sürekli test : Çok fazla kaynak gerektiren öğeleri belirlemek için proje bileşenlerinizi farklı geliştirme aşamalarında test edin.

Yeşil kodlamanın uygulanması, yalnızca sürdürülebilir değil, aynı zamanda uzun vadede daha uygun maliyetli bir yazılım geliştirmenize de yardımcı olabilir.

4. Kaynak Kullanımını Optimize Edin ve İsrafı En Aza İndirin

Sürdürülebilir yazılım geliştirme , yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca kaynak kullanımını en aza indirmeyi ve israfı azaltmayı amaçlamaktadır  .

Kaynakları etkili bir şekilde kullanmanın bir yolu  , büyük miktarda enerji tüketebilen sunucu ve veritabanı işlemlerini optimize etmektir. Bu, etkili algoritmalar kullanılarak, gereksiz sorgular en aza indirilerek ve önbelleğe alma teknikleri uygulanarak gerçekleştirilebilir.

Diğer bir yol ise geleneksel sunuculara ölçeklenebilir alternatifler olan bulut hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmaktır  . Bulut sağlayıcıları genellikle enerji açısından verimli altyapılar kullandığından geliştiriciler enerji tüketimini azaltabilir. Ancak israfı önlemek için yalnızca gerekli olanın kullanıldığından emin olmak kritik öneme sahiptir.

Ayrıca sanallaştırmayı da düşünün  . Sanallaştırma ile birden fazla sanal makineyi tek bir fiziksel sunucu üzerinde çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde geliştirme ekibiniz, daha az fiziksel sunucuya ihtiyaç duyulacağından enerji tüketimini azaltabilir. Docker gibi konteyner teknolojilerinin kullanılması enerji verimliliğini ve kaynak kullanımını daha da artırır.

5. Uygun Araçları Seçin

Kullandığınız teknolojiler projelerinizin genel verimliliğini ve sürdürülebilirliğini de etkileyebilir. Bulut tabanlı hizmetler, düşük güçlü cihazlar ve açık kaynaklı yazılımlar gibi sürdürülebilirlik hedeflerinize uygun araçları seçin. Hız, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik gibi farklı teknolojiler arasındaki dengeleri değerlendirin  .

6. Açık Kaynak Yazılımdan Yararlanın

Açık kaynaklı yazılım, şirketlerin özel yazılım için ödeme yapmak zorunda olmadıkları için lisans maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir. Geliştiricilerin işbirliği yapmasına ve kodu paylaşmasına olanak tanır, geliştirme sürecini hızlandırır ve yeniliği teşvik eder. Örneğin geliştiriciler tekerleği yeniden icat etmek yerine mevcut, köklü, test edilmiş kodlar üzerine geliştirme yapabilirler.

Ayrıca açık kaynaklı yazılım, şirketlerin kodu özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine ve uyarlamalarına olanak tanıyarak, yazılımları daha hızlı ve daha verimli geliştirmelerine olanak tanır.

7. Ekibinizde Sürdürülebilirlik Kültürünü Geliştirin

Sürdürülebilir yazılım oluşturmaya devam etmek için paydaşları da işin içine katmalısınız. Bu, herkesin gezegeni olumlu yönde etkileyen yazılım ürünleri oluşturmanın faydalarını anlamasını sağlamak anlamına gelir. 

Çalışanlara sürdürülebilir yazılım geliştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri veren eğitim kaynakları sağlayın. Bu, sürdürülebilir yazılım geliştirmede en iyi uygulamaları öğreten, işbirliğini ve yeniliği teşvik eden çevrimiçi eğitim ve atölye çalışmaları aracılığıyla yapılabilir.

8. AI/ML’yi entegre edin

Yapay zeka (AI) ve  makine öğrenimi  (ML), süreçleri otomatikleştirmek ve optimize etmek için kullanılabilir ve bu da enerji açısından daha verimli yazılım çözümlerine yol açar. Geliştirme ekibiniz, AI/ML algoritmalarından yararlanarak uygulamaları kaynak açısından daha verimli olacak şekilde geliştirebilir, enerji tüketimini ve genel çevresel etkiyi azaltabilir. 

Bu teknolojiler aynı zamanda sistem arızalarının tahmin edilmesine, kaynak tahsisinin optimize edilmesine ve genel sistem performansının iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. 

AI/ML’yi yazılım geliştirme sürecinize entegre etmek, iş hedeflerinizi ve çevresel sorumluluklarınızı karşılayan daha akıllı, daha sürdürülebilir uygulamalara yol açabilir.

9. Karbon Ayak İzini Ölçün ve Azaltın

Uygulamaların ve süreçlerin karbon emisyonlarını izleyip en aza indirebilen yazılım özelliklerini entegre edin. Örneğin donanım kullanımı, elektrik tüketimi, veri mesafesi ve veri boyutunun tümü karbon temsilidir. 

Microsoft’un Bulut Sürdürülebilirlik Hesaplayıcısı veya Google’ın Karbon Ayak İzi Kontrol Paneli gibi parametrelere dayalı olarak web sitelerinin veya uygulamaların bulut karbon emisyonlarını tahmin edin ve optimize edin.

Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme Örnekleri

Artık yeşil yazılım mühendisliğinin en iyi uygulamalarını bildiğinize göre, bazı sürdürülebilir yazılım geliştirme örneklerine bakalım.

 • Karbon Nötr Web Siteleri:  Üretilen emisyonları telafi etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen veya karbon dengeleme programlarına yatırım yapan sunucularda barındırılmak üzere tasarlanmış web siteleri.
 • Enerji Verimli Algoritmalar:  Hesaplama kaynaklarını en aza indiren ve enerji tüketimini azaltan algoritmalar geliştirmek, daha sürdürülebilir yazılım ürünlerinin ortaya çıkmasına yol açar.
 • Sanallaştırma ve Konteynerleştirme:  Sunucu verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, donanım ihtiyaçlarını azaltmak ve veri merkezlerinde enerji kullanımını optimize etmek için sanal makinelerin ve konteynerlerin kullanılması.
 • Kağıtsız Belgeleme:  Kağıt israfını azaltmak ve daha çevre dostu bir çalışma ortamını teşvik etmek için dijital belgeleme ve işbirliği araçlarını benimsemek.
 • Uzaktan Çalışma Çözümleri:  Günlük işe gidip gelme ihtiyacını azaltmak için uzaktan çalışmayı kolaylaştıran yazılım çözümlerinin uygulanması, daha düşük karbon emisyonlarına ve daha sürdürülebilir bir çalışma şekline yol açar.

Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme Sürekli Bir Çabadır

Sürdürülebilir yazılım geliştirme bir kerede tamamlanan bir iş değildir. Geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasına çevre dostu uygulamalar uygulayarak çevresel etkiyi sürekli olarak azaltma taahhüdüdür. Bu nedenle, süreci yeniden oluşturmanıza ve geliştirmenize olanak tanıyan bir çerçeve bulmak çok önemlidir.

Sürdürülebilir kalkınma yolculuğunuzu başlatmak ve dünyada olumlu bir fark yaratmak için yukarıdaki ipuçlarını kullanın.

Çevreye duyarlı yazılım geliştiricileri arıyorsanız yardımcı olabiliriz. Biz  , teknoloji yeteneklerini dünya çapındaki şirketlerle buluşturan yenilikçi bir işe alım şirketi olan DistantJob’uz . Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken hayalinizdeki takımı oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.

 Sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi keşfetmek için bugün bizimle iletişime geçin .

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA