Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

Yazılım Mühendisliğinde CI/CD Nedir?

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat olarak bilinen CI/CD, özellikle DevOps çerçevesinde Çevik yazılım geliştirme kapsamındaki kavramlardır. Kod değişikliklerini hızlı, verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirme sürecini kolaylaştıran ilkeleri ve en iyi uygulamaları bünyesinde barındırırlar. 

Bu blogda, yazılım geliştirmede CI/CD’nin önemini keşfedeceğiz ve DevOps ekiplerinin entegrasyondan teslimata kadar CI/CD hattı boyunca tüm süreci nasıl otomatikleştirebileceğini vurgulayacağız. 

Sürekli Entegrasyon (CI) Açıklaması

Çeşitli platform ve teknolojileri kullanarak yazılım geliştiren DevOps ekipleri, değişiklikleri entegre etmek ve doğrulamak için tek tip bir yönteme ihtiyaç duyar. Sürekli Entegrasyon (CI), yazılım mühendisliği sürecinde bu sorunu ele alan ve platformların senkronize olmasını sağlayan bir kavramdır.

Geliştiriciler, CI aracılığıyla, yazılım geliştirme döngüsü boyunca düzenli olarak yazdıkları yeni kodu entegre ederek, Kod Tabanına en az bir kez eklerler.

Çevik metodolojiler kapsamında Sürekli Entegrasyon (CI), yeni yazılan kod ile eski kod arasında bulunan sorunların çözümünü basitleştirerek hızlı hata çözümlerine olanak tanır. 

Yazılım geliştirmeye yönelik bu otomatikleştirilmiş yaklaşım, manuel hataları ortadan kaldırarak ve yazılım mühendisleri için standartlaştırılmış geri bildirim döngüleri oluşturarak ürünün hızlı yinelenmesini destekler.

Sürekli Entegrasyonda (CI) Temel Kavramlar

Sürekli entegrasyon (CI) ile geliştiriciler GitHub gibi paylaşılan bir depoya bağlanarak uygulamaları oluşturma, paketleme ve test etme sürecini otomatikleştirebilirler. CI boru hattı aşağıdaki kavramlar altında çalışır:

1. Kod entegrasyonu

Kod entegrasyonu, CI/CD iş akışının ilk aşamasıdır. Geliştiriciler, uzak bir depoya bağlanarak kod değişikliklerini ana Kod Tabanı ile bütünleştirirler. Kod entegrasyonu, kodda yapılan değişikliklerin Kod Tabanının tamamını etkilememesini ve yapıyı bozmamasını sağlamayı amaçlar.

2. Otomatik test

Kod entegrasyonundan sonra otomatik test, CI hattındaki bir sonraki adımdır. Test ekibi, yazılım veya kod üzerinde gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla bir dizi test gerçekleştirmek için otomatik testlerden yararlanır. 

Bu aşama, kod değişikliklerinin hatasız, işlevsel ve kalite gereksinimlerine uygun olmasını garanti eder. Ekipler ve DevOps, sorunları geliştirme aşamasında erken tespit edebilir ve bunları etkili bir şekilde çözebilir.

Sürekli Teslimat (CD) Açıklaması

Sürekli teslimat, CI/CD hattında sürekli entegrasyonun bittiği yerden başlayan bir adımdır. Üretim, geliştirme ve test ortamları da dahil olmak üzere belirlenen ortamlara uygulamaları veya doğrulanmış kod güncellemelerini otomatik olarak sunar. 

Operasyon ekibi, sürekli teslimat iş akışı içerisinde canlı bir üretim ortamını değiştirebilir. Burada yazılım ve API’ler etkili bir şekilde test ediliyor ve tüm hatalar otomatik bir süreç aracılığıyla çözülüyor. 

Genel olarak, CI/CD hattındaki sürekli dağıtım aşaması, bir dereceye kadar insan kontrolünü korurken yeni kodun mümkün olduğu kadar çabuk yayınlanmasını amaçlamaktadır.

Sürekli Dağıtım ve Sürekli Teslimat: Temel Farklılıklar

Sürekli Dağıtım ve Sürekli Teslimat, yazılım geliştirmede otomasyon için çok önemli olan iki kod dağıtım stratejisidir . Aralarındaki farklar esas olarak yazılım veya uygulama sürümlerinin otomasyon derecesinde yatmaktadır.

Sürekli Teslimat Sürekli Dağıtım 
Onlar neler? Geliştirme ekipleri genellikle uygulama güncellemelerini test ve inceleme amacıyla hazırlamak için birçok ortama sahiptir. Sürekli dağıtım, uygulamaları bir veya daha fazla dağıtım ortamına gönderen otomasyon mekanizmasıdır.   Sürekli dağıtım, her kod taahhüdü bir testi geçtikten sonra yazılımın yayınlanmasını sağlayan sürekli teslimatın bir uzantısıdır.
Dağıtım Otomasyonu Derlemeler, birim ve entegrasyon testleri sürekli entegrasyonda (CI) otomatikleştirildikten sonra sürekli teslimat, doğrulanmış kodun dağıtımını otomatikleştirir. Bu, bir geliştirici bir uygulamayı güncellediğinde, uygulamanın hemen hatalara karşı test edildiği ve operasyon ekibinin uygulamayı canlı bir üretim ortamına dağıtabileceği bir depoda yayınlandığı anlamına gelir. Geliştirici değişiklikleri, depodan kullanıcıların erişebileceği üretime otomatik olarak yayınlanır. Bir bulut uygulamasında yapılan değişiklikler otomatik testi geçerse, yazıldıktan birkaç dakika sonra kullanıma hazır olmalıdır.
Doğrudan Üretime Başarılı testlerden sonra, üretim aşamasına geçmeden önce sürekli teslimatta genellikle insan yardımı gerekir. Dolayısıyla verimli bir sürekli teslimat sürecini kolaylaştırmak için geliştirme hattınızın bir parçası olarak sürekli entegrasyona (CI) ihtiyacınız var. Kod, CD üzerindeki testi geçtiğinde, insan onayı olmadan otomatik olarak üretime dağıtılır. Sürekli dağıtım, operasyon ekiplerinin uygulama dağıtımını engelleyen manuel prosedürlerle aşırı yük altında kalması sorununu giderir. Sonraki boru hattı aşamasının otomatikleştirilmesi, sürekli teslimatın avantajlarını genişletir.

İkisi bir araya getirildiğinde uygulama dağıtımıyla ilişkili riski azaltır ve güncellemelerin uygulamalara tek seferde dağıtılması yerine kademeli olarak dağıtılmasını kolaylaştırır.  

Sürekli teslimat, DevOps ile iş ekipleri arasındaki zayıf görünürlük ve iletişim sorununu çözebilir. Amacı, yeni kodun mümkün olan en az çalışmayla dağıtılabilmesini garanti etmektir. 

Benzer şekilde sürekli teslimat, Codebase’in her zaman bir üretim ortamına dağıtılmaya hazır olmasını sağlar.

Öte yandan Sürekli dağıtım, çalışan yazılımdaki test edilmemiş kodlara insan müdahalesini ortadan kaldırır. Ancak, CI/CD hattındaki çeşitli test ve sürüm aşamalarını desteklemek için otomatik testlerin oluşturulması gerektiğinden, ön yatırım gerektirir.

CI/CD ardışık düzeni

C I Avantajları

Sürekli entegrasyon (CI) hattı, mevcut bir operasyonun verimliliğini artırmaktan daha fazla fayda sağlar.

  1. Erken Hata Tespiti

CI, kod yayınlama prosedürlerinin CI/CD işlem hatları boyunca tüm projelerde standartlaştırılmasını sağlar. Ayrıca, kodun nihai olarak üretime gönderilmesinden önce test ortamlarında ek testler yapılmasını da kolaylaştırır. Son ürün, daha az kusurlu, daha kararlı bir kod tabanıdır.

  1. Geliştirilmiş Yazılım Kalitesi 

Sürekli entegrasyon (CI), kod yazmak ve test etmek isteyen yazılım mühendisleri için güvenilir bir yöntemdir. CI hattı boyunca dağıtım süreci de standartlaştırılarak yüksek kaliteli yazılım sürümleri elde edilir.

CD’nin Avantajları

Sürekli Teslimat, yazılım geliştirme ekiplerine aşağıdakileri garanti eden süreç otomasyonu gibi birçok avantaj sunar:

  1. Daha Hızlı Yayın Oranları

CD, DevOps ekibinin müşterilere hızlı ve düzenli güncellemeler sunmasını kolaylaştırır. CI/CD’nin uygulanması, kod özelliklerinin dağıtımı ve zamanında hata düzeltmeleri de dahil olmak üzere ekibin hızını artırır.

  1. Daha İyi Kullanıcı Geri Bildirim Döngüsü

CD, yeni özellikleri daha hızlı sunarak daha iyi bir kullanıcı geri bildirim döngüsü sağlar. CD’deki kod dağıtım stratejileri aynı zamanda işleri test etmenize ve geri bildirim almanıza olanak tanır; böylece nelerin işe yaradığını belirleyebilir ve değişiklik ve geliştirmelere öncelik verebilirsiniz.

CI/CD Uygulamasındaki Zorluklar ve Sık Karşılaşılan Engellerin Aşıldığı Yerler

Bir CI/CD hattının uygulanması çeşitli zorlukları beraberinde getirir. İşte bunlardan bazılarına ve CI/CD stratejinizin faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak potansiyel çözümlere bir bakış:

Altyapı Zorlukları

CI/CD işlem hatlarındaki ölçeklenebilirlik sorunları, kontrol edilmediği takdirde önemli gecikmelere neden olabilir. Bazen geliştirme ekibinin genişlemesi nedeniyle boru hattının altyapısı yazılım projelerinizin ekstra taleplerini karşılayamaz. 

Daha güvenli tarafta olmak için mevcut CI/CD hattının altyapısının her zaman ek yükü desteklemesi gerekir. Bu zorluğa çözümlerden biri , talebe yanıt olarak otomatik olarak ölçeklenen bulut tabanlı hizmetlerden yararlanmaktır .

Entegrasyon Zorlukları

CI/CD işlem hatlarındaki entegrasyon sorunları sık görülür ve yazılım geliştirmeyi geciktirebilir. Örneğin çevik geliştirme, hızlı ve sık test döngüleri gerektirir. Ancak testi iş akışına etkili bir şekilde dahil etmek zor olabilir.

Potansiyel bir çözüm, iş akışınızla iyi çalışan çevik bir test aracından yararlanmak ve hızlı geri bildirim sağlamak için testi otomatikleştirmektir.

Sonuç: CI/CD ile Yazılım Geliştirmeyi Optimize Etme

CI/CD, yazılım oluşturmaya ve dağıtmaya yönelik DevOps metodolojisinin temelini oluşturur. Yukarıda bahsedilen kod dağıtım metodolojilerini sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) iş akışınıza dahil ederek DevOps ekipleriniz, daha yüksek kalite ve güvenilirliği korurken yazılımı daha hızlı yayınlayabilir.

Ayrıca, yazılım geliştirmede otomasyon size çok arzu ettiğiniz rekabet avantajını, daha hızlı pazara sunma süresini ve gelişmiş müşteri memnuniyetini sağlar. Ayrıca sektördeki en iyi teknik ve teknolojilerin en iyi uygulamalarını kullanırken kolay işbirlikleri sağlar.

Bu uygulamaları uygulamaya yardımcı olması için bir DevOps mühendisi kiralamak istiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Uzaktan işe alım hizmetlerimizin sizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış en iyi DevOps yetenekleriyle nasıl buluşturabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA