Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

Php Dersleri – Echo Komutu ve Escape String Kullanımı

echo komutu ve escape string kullanımı

Her programlama dilinde arka planda tüm o yazılan algoritmaların ekrana yansıtılabilmesi ve kullanıcıya ulaştırılabilmesi için birtakım komutlar kullanılır. PHP programlama dilinde, bir amaç için yazmış olduğumuz algoritmanın ekrana yazdırılması ve son kullanıcının bunu görebilmesi için Echo veya Print komutlarını kullanırız. 

Echo ve Print komutları PHP’de nasıl kullanılmalıdır sorusunun cevabı ise oldukça basit. Öncelikle Echo ve Print arasındaki farka değinmekte fayda var. Birden fazla değişkeni ekrana yazdırabilmek için Echo komutunu kullanırız ama ekrana tek bir değişken yazdıracak isek print komutunu kullanmamız yeterli olacaktır. Echo komutu, print komutuna göre daha hızlı sonuç verir. Tek değişken yazdıracağımız zaman Echo komutunu kullanmamızda herhangi bir zarar yoktur. 

Echo Komutu 

Echo çalışma mantığı oldukça basittir, birden fazla değişkenin sonucunu ekrana yazdırırken Echo komutunu kullanırız. 

Echo esasında bir işlev değil bir dil oluşumudur, yani değişkenleri yaylı ayraçlar dediğimiz parantez veya köşeli parantez arasına almak gerekmez. Değişkenleri, echo sözcüğünü izleyen, hiçbir şekilde virgüle ayrılmış veya parantez içine alınmamış ifadelerden oluşur. Diğer programlama dillerinin oluşumlarının aksine, echo’nun herhangi bir dönüş değeri yoktur, bu nedenle bir ifade bağlamında kullanılamaz.

Echo komutu için parantez kullanımı gerekmez, parantez içerisinde veya parantez olmadan da kullanılabilir. Satır soru karakterleri veya boşluk eklemek gerekmez. 

Aşağıda verilen örnekte olduğu gibi Echo komutu kullanarak bir metnin çıktısını alalım. 

echo “Merhaba”; 

Yukarıdaki kısa kod, ekrana Merhaba yazar  

echo ‘Merhaba’; 

Yukarıdaki kısa kod da ekrana Merhaba yazar  

Eğer bir değişkenin değerini yazdıracak isek bunu aşağıdaki gibi yazdırabiliriz. Bu örnekte kullandığımız $mesaj kullanımına dikkat çekmek isteriz, ekrana değişkenin değerini yazmak yerine yazılanı olduğu gibi çıkartacaktır. Çift tırnak içerisinde yazılan değişkenler algılanırken, tek tırnak içerisinde yazılanlar metin yani string olarak algılanır. 

$mesaj=”Merhaba”;  

echo “$mesaj”;  // Ekrana Merhaba yazar  

echo $mesaj;    // Ekrana Merhaba yazar  

echo ‘$mesaj’;  // Ekrana $mesaj yazar  

Yukarıdaki kısa kod ile ekrana $mesaj içeriğindeki değişkeni rahatlıkla yazdırabileceğimiz çeşitlerini görüntülüyoruz. Echo, bir değişkeni birden fazla şekilde ekrana yazdırabilmeye olanak tanır. 

Echo içerisinde çıktı alınırken html taglarını kullanabiliriz. Html taglarını kullandığınızda ekranda html tagının çıktısını görürüz. Örneğin <br> etiketi kullanılan örnek içerisinde <br> görünmez ancak <br>nin görevi olan alt satıra geçme eylemini program gerçekleştirir. 

echo “Merhaba<br>”;  

Yukarıdaki kısa kod, ekrana Merhaba yazar ve bir alt satıra geçer. 

echo ‘Merhaba<br><br>’;  

Yukarıdaki kısa kod, ekrana Merhaba yazar ve iki alt satıra geçer. Görüldüğü gibi ne kadar satır atlamak istersek o kadar <br> kodu eklemeliyiz. 

echo ‘<br>Merhaba’; 

Yukarıdaki kısa kod, bir alt satıra geçer ve ekrana Merhaba yazar. Görüldüğü üzere <br> kodunu eklediğimiz yer oldukça önemlidir. 

Birden fazla komutu ekrana yazdırmak için echo komutu ile virgül(,) kullanılır. Örneğin;

$adi=”Şefik”;  

$yasi=32;  

echo  $adi,” “,$yasi;

Benzer bir yazım şeklini nokta(.) kullanarak da yapabiliriz. Nokta ile art arda girilen değişkenleri birleştirmek için de kullanılabilir. 

$adi=”Şefik”;  

$yasi=32;  

echo  $adi.” “.$yasi;

Escape String Kullanımı

Escape String, PHP programlama dilinde özel karakterlerin öncelikli olarak yorumlamasına ve daha sonra da ardından gelen karakteri taramasına yarar. Örneğin, çift tırnak(“ “) kullanarak $a diye bir ifadeyi ekrana çıkartalım;

echo “$a”;

Bu ifadeyi yazdırmak istediğimizde $a değişkeninin tanımlı olmadığını gösteren bir hata mesajı alırız. Bunu çözmek için dolar işaretinden önce ters slash(\) eklenir veya $a değişkenini tek tırnaklar içinde yazarsak sorunumuz çözülür.

echo “\$a”;

echo ‘$a’;

Burdan anlayacağımız üzere PHP programlama dilinde çift tırnağın içinde değişken adını yazarak değişken değerini alabiliriz ama tek tırnakta bu mümkün değildir, tek tırnakta birleştirme işlemini yapmamız gerekir. Örneğin;

$soru = “Lütfen sorunuzu yazın “;

echo “Bugün güzel bir gün <br/>”; // çift tırnak kullanımı

echo ‘bugün ki’.$soru.’oldukça basit’; // tek tırnak kullanımı

\’ Tek tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek

\” Çift tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek

\\ Ters-bölü Ters bölü escape string olduğu için ters bölüyü de ters bölü ile etkisiz hale getirmemiz gerekir. 

\$ Dolar işareti etkisiz hale getirmek istersek

\n Yeni Satır (New Line) Bir alt satıra geçmek istersek

\r Satır Başı (Return) Satır başına geçmek istersek

\t Sekme (Tab) karakteri kadar boşluk bırakmak istersek

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA