Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

Php If ve Switch Karar Yapılarının Kullanımı

Php If ve Switch Karar Yapılarının Kullanımı

Her programlama dilinin ortak yapısında Karar yapıları bir diğer değişle koşullu ifadeler vardır ve sıkça kullanılır. Karar yapıları yani koşullu ifadeler, algoritmanın en temel yapısını oluşturur.

Karar yapıları tek başına değil, operatörler ile birlikte kullanılır. Şimdi de aşağıda PHP If ve Switch Karar yapısı sistemlerini açıklayalım.

PHP If (Eğer) Karar Yapısı

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP Programlama dilinde de, en sık kullanılan yapı if karar yapısıdır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi PHP dilinde de if karar yapısının çalışma mantığı aynı ve oldukça basittir; istenilen koşul ya da koşullar sağlanıyorsa if yapısının kapsadığı kodlar çalışır. Bunu daha net anlayabilmek için aşağıdaki örnek kodu inceleyelim.

$sayi = 4;
if($sayi == 4){
echo 'Sayı değişkeninin değeri 4`dur';
}

Yukarıdaki kod parçasında, koşul sağlandığı için if bloğunda { } parantez içerisindeki kodlar çalışacaktır. Şimdi de birden fazla koşula sahip olan örneğimizi inceleyelim.

$sayi = 7;
if($sayi > 3 && $sayi < 10){
echo 'Sayi değişkeni 3`ten büyük 10`dan küçüktür.';
}

Yukarıdaki kod parçasında, if bloğu içerisindeki kodların çalışması için girilen sayı değişkeni 3’ten küçük, 10’dan büyük olması şartını sağlarsa kodumuz çalışacaktır.

PHP Operatörleri içerisinde Mantıksal operatörlerden en çok kullanılanı olan &&(and veya ve) mantıksal operatörü, karşılaştırma yaparken doğru(true) ya da yanlış(false) mantıksal sonucunu verir. ll(or ya da veya) mantıksal operatörü, karşılaştırma yaparken herhangi biri doğru ise doğru(true), hepsi yanlış ise yanlış(false) mantıksal sonucunu çıkartır. Şimdi de veya operatörü ile ilgili bir örnek inceleyelim.

$sayi = 5;
if($sayi < 3 || $sayi == 5){
echo 'Koşul sağlandı';
}

Yukarıdaki kod parçasında girilen değişken sayısının iki adet şartı sağlaması kodu çalıştırır, bu şartlardan biri değişkenin 3 rakamından küçük olması, diğeri ise değişkenin 5 rakamını sağlamasıdır. Buna göre girilen sayı değişkeni ilk koşulu sağlamaz ama 5’e eşit olduğu için koşul sağlanır ve çıktı ‘koşul sağlandı’ olarak görünür ve bloktaki kodlar sorunsuz olarak çalışır.

PHP Else If (Eğer Değilse) Karar Yapısı

Program akışı esnasında bazı durumlarda atanan değişken değeri değişebilir ya da birden fazla değişik değere sahip olabilir. Bu ve bu gibi durumlarda yeni koşullar için değişken değerini kontrol ederek program çıktısını yönetebiliriz. Örnek vermek gerekirse, değişken değerinin a iken bir işlem, b iken farklı bir işlem olmasını isteyebiliriz. Bu durumda if koşuluna yeni ve farklı koşullar eklemek için else if komutu kullanabiliriz. Bu anlattıklarımızı aşağıdaki örnekte inceleyelim.

$sayi = 6;
if($sayi == 5){
echo 'Sayı değişkeni 5`tir';
}else if ($sayi > 2){
echo 'Sayı değişkeni 2`den büyüktür.';
}else if($sayi == 8){
echo 'Sayı değişkeni 8`e eşittir.';
}

Yukarıdaki kod parçacığına baktığımızda 3 adet farklı şart görüyoruz. Kısa bunları aşağıda inceleyelim:

  • İlk koşul olarak girilen değişkenin 5’e eşit olup olmadığının kararına varılması istenmiştir. Koşul sağlanmadığı için ikinci koşula geçilmiştir.
  • İkinci koşul olarak girilen değişkenin 2 rakamından büyük olup olmadığının kararına varılması istenmiştir. Girilen değişken sayısı 2’den büyük olduğu için kod çalışmış ve çıktı alınmıştır.
  • İkinci koşul sağlandığı için program üçüncü koşulu incelemez.

Else İf yapısında dikkat edilmesi gereken konu, koşulların kontrolünün sırayı takip etmesidir. Eğer koşul sağlanırsa diğer koşullara bakmadan program akışı devam eder.

PHP Else (Hiçbiri Değilse)

Belirlenen tüm koşullar kontrol edilip hiçbiri sağlanmıyorsa else bloğu içerisinde yazılan kodlar kontrol edilecektir. Eğer tüm koşullar sağlanmadan bir işlem yaptırmak istersek, else bloğu işi üstlenecektir. Bunu bir örnekle açıklayalım daha net olsun.

$sayi = 10;
if($sayi == 5){
echo 'Değer 5`tir.';
}else{
echo 'Değer 5 değildir.';
}

Yukarıdaki örnek kod bloğu içerisinde if bloğu içerisinde koşul sağlanmadığı için, else bloğu içerisindeki kod çalışacaktır.

Bir ya da daha fazla koşul gerçekleşmediği kararı alındığında, gerçekleştirmek istediğimiz algoritmayı else bloğu içerisine yazarız ve programı çalıştırırız.

Switch

If yapısına göre switch yapısı biraz daha farklıdır. Mantıken değişkenin değerine göre işlem yaptırır. Operatörleri kullanarak herhangi bir koşul belirtmemize izin vermez. Switch koşulları, case komutu ile art arda yazılmaktadır. Her case bir koşulu ifade eder. Bir case koşulunun muhakkak bir sınırı olmalıdır, bunu da break komutu belirler. Default komutu ise tıpkı else komutu gibi hiçbir koşul sağlanamadığında bloğu çalıştırır ve programı sonlandırır.

Eğer bir case koşulunu açıp, break komutu ile sonlandırmazsak koşulun sağlandığı satırda programın çıktısını verecek ve çalışmasını istediğimiz diğer kodları çalıştırmayacak ve eksik bir çıktı verecektir.

Bütün bunları özetleyen güzel bir örnek inceleyelim.

$a = 6;
switch($a){
case 1:
echo 'Değişken değeri 1';
break;
case 2:
echo 'Değişken değer 2';
break;
default:
echo 'Değişken değer 1 yada 2 değildir';
break;
}

Yukarıdaki örnek bloğunda, a değerine sahip değişkenin herhangi bir koşul operatörü kullanmadan kontrolünü sağladık.

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
Call Now ButtonHEMEN ARA