Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

IDS ve IPS : Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri

IDS ve IPS : Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri

IDS ve IPS’i tartışalım. Saldırı Tespit Sistemleri (IDS) ve Saldırı Önleme Sistemleri (IPS), güvenlik altyapısında kritik bileşenler olarak yer almakta olup, her biri siber tehditlerin tespit edilmesinde ve önlenmesinde benzersiz bir rol oynamaktadır. Ağ ve ana bilgisayar sistemlerini yetkisiz erişime veya saldırılara karşı sağlam bir şekilde korumanın önemi göz ardı edilemez. Bu kapsamlı genel bakış, IDS ve IPS’nin karmaşık dünyasını keşfederek, güçlendirilmiş bir güvenlik duruşu sağlamak için türlerine, mekanizmalarına ve dağıtım stratejilerine ışık tutuyor.

IDS ve IPS’yi Anlamak

IDS ve IPS, özünde, ağ ve sistem etkinliklerini kötü niyetli eylemlere veya politika ihlallerine karşı izlemeye yarar. Her ikisi de güvenliği artırma ortak hedefini paylaşsa da yaklaşımları önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

  • İzinsiz Giriş Tespit Sistemleri (IDS), trafiği pasif olarak izlemek ve analiz etmek, potansiyel tehditleri belirlemek ve yöneticileri uyarmak için tasarlanmıştır. Tespit edilen tehdidi engellemek veya önlemek için doğrudan harekete geçmezler.
  • Saldırı Önleme Sistemleri (IPS) ise kötü amaçlı trafiği engelleyerek veya yeniden yönlendirerek, belirlenen tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve önlemek için ağ trafiğini aktif olarak izler.

Ağ Tabanlı ve Ana Bilgisayar Tabanlı Sistemler

IDS ve IPS, her biri güvenliğin farklı yönlerini hedef alan ağ tabanlı (NIDS/NIPS) ve ana bilgisayar tabanlı (HIDS/HIPS) sistemler olarak kategorize edilebilir.

  • Ağ Tabanlı Sistemler (NIDS/NIPS), tüm ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için ağ içinde konumlandırılır. Yetkisiz erişim girişimleri veya anormal trafik modelleri gibi ağ düzeyindeki potansiyel tehditleri, ana makineye özgü etkinliklere girmeden belirlemede başarılıdırlar.
  • Ana Bilgisayar Tabanlı Sistemler (HIDS/HIPS), belirli bir sistem içindeki faaliyetlere odaklanarak bireysel ana bilgisayarlara veya sunuculara kurulur. Dosya değişiklikleri, sistem çağrıları ve oturum açmalar da dahil olmak üzere ana bilgisayarın kendisinde meydana gelen olayları inceleyerek, ağ düzeyinde algılamayı atlayan potansiyel tehditlerin ayrıntılı bir görünümünü sunarlar.

Tespit Mekanizmaları: İmzaya dayalı ve Anomaliye dayalı

IDS ve IPS sistemlerinin etkinliği, öncelikle imza tabanlı ve anormallik tabanlı algılama olarak kategorize edilen algılama mekanizmalarına bağlıdır.

  • İmza Tabanlı Tespit, antivirüs yazılımına benzer şekilde, bilinen tehdit imzalarından oluşan önceden tanımlanmış bir veritabanına dayanır. Bilinen tehditleri belirlemede basit bir yaklaşım sunar ancak yeni, bilinmeyen saldırıları (sıfır gün tehditleri) tespit etmede yetersiz kalır.
  • Anomali Tabanlı Tespit, normal ağ veya sistem etkinliğine ilişkin bir temel oluşturur ve bu normdan sapmaları potansiyel tehdit olarak işaretler. Yeni saldırıları tanımlama yeteneğine sahip olmasına rağmen, bu yöntem yanlış pozitiflere daha yatkındır ve iyi niyetli aktiviteleri kötü niyetli aktivitelerle karıştırır.

NIDS ve NIPS’i dağıtma

Ağa İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemleri, tehdit tespit yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için ağ içerisinde stratejik olarak konuşlandırılır.

  • NIDS, trafik akışına müdahale etmeden şüpheli etkinlikleri günlüğe kaydetmek ve uyarıda bulunmak için genellikle güvenlik duvarlarının arkasına veya ağ giriş noktalarının yanına pasif izleme noktalarına yerleştirilir.
  • NIPS, analizlerine göre kötü amaçlı paketleri doğrudan engelleyebilecekleri veya değiştirebilecekleri ağ trafiğiyle aynı hizada yerleştirilerek daha proaktif bir rol üstlenir.

HIDS ve HIPS’e ilişkin içgörüler

Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri, bireysel ana bilgisayarlara odaklanarak tamamlayıcı bir güvenlik katmanı sunar. Dosya sistemi değişiklikleri, sistem çağrıları ve kullanıcı eylemleri de dahil olmak üzere ana bilgisayardaki ayrıntılı etkinlikleri izleyerek ağ savunmasını aşan potansiyel tehditlerin derinlemesine bir analizini sağlarlar.

WiFi IPS’ye Doğru Evrim

Kablosuz ağların yaygınlaşmasıyla birlikte, WiFi İzinsiz Giriş Önleme Sistemleri (WIPS), kablosuz ağları yetkisiz erişim ve saldırılardan korumak için çok önemli bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. WIPS, ağ bütünlüğünü korumak için otomatik karşı önlemler kullanarak, kablosuz spektrumu sahte erişim noktalarına ve kötü amaçlı faaliyetlere karşı izler.

Çözüm

İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemlerinin karmaşık yapısı, kapsamlı siber güvenlik önlemlerinin karmaşıklığını ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Kuruluşlar, ağ tabanlı ve ana bilgisayar tabanlı sistemler arasındaki farkları ve sinerjinin yanı sıra imza ve anormallik tabanlı tespitin inceliklerini anlayarak, güvenlik altyapılarını sürekli gelişen siber tehdit yelpazesiyle etkili bir şekilde mücadele edecek şekilde uyarlayabilirler. Dijital sınır genişledikçe, IDS ve IPS’nin stratejik dağıtımı güvenli, dayanıklı bir siber ortam arayışında temel taşı olmaya devam ediyor.

Anahtar Terim Bilgi Tabanı: İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemleri (IDS ve IPS) ile İlgili Anahtar Terimler

İzinsiz Giriş Tespit ve Önleme Sistemleri (IDS ve IPS) ile ilgili temel terimleri anlamak, siber güvenlik alanındaki profesyoneller ve meraklılar için çok önemlidir. Bu sistemler, bilgisayar sistemleri ve ağlarına yetkisiz erişimi, kötüye kullanımı ve değişiklikleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış ağ güvenliğinin temel bileşenleridir. Terminoloji bilgisi yalnızca IDS ve IPS’nin nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu sistemleri etkili bir şekilde uygulama, yönetme ve sorun giderme yeteneğini de geliştirir. Aşağıda, IDS ve IPS teknolojilerine ilişkin anlayışını derinleştirmek isteyen herkes için sağlam bir temel sağlayacak temel terimlerin seçilmiş bir listesi bulunmaktadır.

Terim Tanım
Saldırı Tespit Sistemi (IDS) Bir ağı veya sistemleri kötü amaçlı faaliyetlere veya politika ihlallerine karşı izleyen bir cihaz veya yazılım uygulaması. Tespit edilen herhangi bir etkinlik veya ihlal genellikle bir yöneticiye rapor edilir veya bir güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemi kullanılarak merkezi olarak toplanır.
İzinsiz Giriş Önleme Sistemi (IPS) Yalnızca potansiyel olarak kötü amaçlı etkinlikleri tespit etmekle kalmayıp aynı zamanda trafiği engelleyerek veya oturumları sonlandırarak ihlali önlemek için harekete geçen bir IDS uzantısı.
Yanlış pozitif İyi huylu etkinliğin yanlışlıkla kötü amaçlı olarak tanımlanması. Bu, meşru kullanıcı etkinliğini bozabilecek gereksiz eylemlere yol açabilir.
Yanlış Negatif Gerçek kötü niyetli etkinliğin tespit edilememesi, saldırganların tespit edilmeden eylemlerine devam etmelerine olanak tanır.
İmza Tabanlı Tespit Gözlemlenen etkinliği belirli tehditlerle ilişkili benzersiz tanımlayıcılardan veya kalıplardan (imzalardan) oluşan bir veritabanıyla karşılaştırarak bilinen tehditleri tespit etme yöntemi.
Anormallik Tabanlı Tespit Daha önce bilinmeyen tehditleri tespit etmeyi amaçlayan, normal ağ veya sistem davranışının temel çizgisinden sapmalara dayalı olarak şüpheli etkinliği tanımlayan bir yöntem.
Sezgisel Tabanlı Tespit Bilinen imzalara veya anormalliklere güvenmek yerine, bir etkinliğin çeşitli özelliklere göre kötü amaçlı olma olasılığını belirlemek için algoritmalar kullanmak.
Davranış Tabanlı Tespit Bir tehdide işaret edebilecek olağandışı eylemleri belirlemek için ağ trafiğinin veya uygulamaların davranışını analiz eden bir teknik.
Ağ tabanlı IDS/IPS Ağ trafiğini kötü amaçlı etkinlik işaretleri açısından izleyen ve analiz eden, genellikle tüm gelen ve giden trafiği kapsayacak şekilde ağ içindeki stratejik noktalara konuşlandırılan sistemler.
Ana bilgisayar tabanlı IDS/IPS Operasyonlarını riske ilişkin işaretlere karşı izlemek ve analiz etmek için bireysel bilgisayarlara veya cihazlara kurulan sistemler.
Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) Potansiyel güvenlik olaylarını belirlemek için BT altyapınızdaki birçok farklı kaynaktan gelen etkinlikleri toplayan ve analiz eden bir çözüm.
Derin Paket Denetimi (DPI) Bir paketin bir denetim noktasından geçerken veri bölümünü (ve muhtemelen başlığını da) inceleyen, protokol uyumsuzluğunu, virüsleri, istenmeyen postaları, izinsiz girişleri veya paketin paket olup olmadığına karar vermek için tanımlanmış kriterleri araştıran bir bilgisayar ağı paket filtreleme biçimi. geçebilir veya farklı bir varış noktasına yönlendirilmesi gerekiyorsa.
homurdanma IP ağlarında gerçek zamanlı trafik analizi ve paket kaydı gerçekleştirebilen açık kaynaklı bir ağ saldırı tespit sistemi (NIDS).
Vermilyon Açık kaynaklı bir ağ IDS, IPS ve ağ güvenliği izleme motoru.
Günlük Analizi Güvenlik olaylarını, operasyonel sorunları, politika ihlallerini ve dolandırıcılık faaliyetlerini belirlemek için günlükleri inceleme süreci.
Politika İhlali Gözlemlenen etkinliğin kuruluşun belirtilen güvenlik politikasına uymadığı ve doğası gereği kötü amaçlı olabilecek veya olmayabilecek bir olay.
Güvenlik Politikası Bir kuruluş içinde hassas bilgilerin nasıl yönetileceğine, korunacağına ve dağıtılacağına ilişkin bir dizi tanımlanmış kural ve kriter.
Uyarı Eşiği Bir IDS veya IPS’nin potansiyel güvenlik sorunları hakkında bir bildirim veya uyarı oluşturacağı kriter veya aktivite düzeyi.
Şifreli Trafik Analizi Bilginin gizliliğini korurken potansiyel tehditleri belirlemek için şifrelenmiş verileri inceleme süreci.
Sıfır Gün Saldırısı Yazılım satıcısı bir yama yayınlamadan önce, bir bilgisayar uygulamasındaki veya işletim sistemindeki önceden bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanan bir saldırı.
Korumalı alana alma Kapalı bir ortamdaki potansiyel olarak kötü amaçlı programları izole ederek ana sistemi veya ağı etkilemelerini önleyen bir güvenlik tekniği.
Tehdit İstihbaratı Kuruluşu hedef alan, hedef alan veya halihazırda hedef alan tehditleri anlamak için kullanılan bilgiler. Bu bilgiler potansiyel tehditleri hazırlamak, önlemek ve tanımlamak için kullanılır.
Beyaz listeye alma Yalnızca önceden onaylanmış yazılımların, e-posta adreslerinin, kullanıcıların veya diğer varlıkların eylemler gerçekleştirmesine veya bir sisteme erişmesine izin veren bir güvenlik stratejisi.
Kara listeye alma Belirli yazılımların, e-posta adreslerinin, kullanıcıların veya diğer varlıkların, önceden tanımlanmış yasaklı varlıklar listesine dayalı olarak bir sisteme erişmesini engelleyen bir güvenlik stratejisi.

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA