Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

Kodlayıcı vs Programcı: Farkı Nedir?

Kodlayıcı vs Programcı: Fark Nedir?

Bir teknik rol için işe alım sürecindeyken, anlambilimin işe kimin başvuracağı üzerinde büyük etkisi olabilir. İş ilanınıza “kodlayıcı” kelimesini eklemek “programcı” kelimesiyle aynı anlama gelmeyecektir çünkü her iki rol de yazılım, web ve uygulama geliştirmede anahtar rol  oynasa da temel farklılıklara sahiptir. 

Kodlayıcılar, belirli talimatları izleyerek kod yazmaya odaklanır ve genellikle daha basit görevleri içerir. Öte yandan programcılar, yazılım geliştirmenin daha geniş yönleriyle ve karmaşık sistemlerin uygulanmasıyla ilgilenme eğilimindedir.

Hangi rolün işe alım beklentilerinizle yakından uyumlu olduğunu anlamak için kodlayıcı ile programcı arasındaki temel ayrımları daha derinlemesine inceleyelim, ilgili sorumluluklarını ve sektör perspektiflerini inceleyelim. 

Kodlayıcı nedir?

Kodlayıcı, kodu yazan ve uygulayan kişidir. Kod yazma, kavramları ve tasarımları işlevsel programlara dönüştürmeye odaklanır. Kodlayıcılar, bir bilgisayarın kodun talimatlarını takip etmek için makine diline dönüştürdüğü programlama dillerinde yazma konusunda uzmanlığa sahiptir. 

Kodlayıcılar tarafından kullanılan en  yaygın  programlama dilleri web geliştirme için Python, Java, HTML/CSS ve veritabanı yönetimi için JavaScript ve SQL’dir. Dil seçimi her projenin özel gereksinimlerine bağlıdır. 

Genellikle kodlayıcılar en az eğitimli veya deneyimli programcı seviyesindedir. Genellikle tek bir kodlama diline odaklandıkları için programcılarla aynı algoritma bilgisine sahip değillerdir. 

Kodlayıcıların Temel Sorumlulukları ve Görevleri 

Kodlayıcılar dört ana göreve odaklanır:

 • Kodun Uygulanması –  Kodlayıcılar, başkaları tarafından sağlanan gereksinimleri ve tasarımları işlevsel koda dönüştürmeye çalışır.
 • Hata Ayıklama ve Test Etme –  Kodlayıcılar, kodlarının çalıştığından emin olmak için temel testlere katılarak mevcut koddaki hataları belirleme ve düzeltmeyle ilgilenir.
 • Bakım –  Kodlayıcılar mevcut yazılımın bakımını yapar, gerektiğinde kodu günceller ve yeni gereksinimlere uyarlar. 
 • İşbirliği –  Kodlayıcılar, kodlarının genel projeyle uyumlu olmasını sağlamak için bir ekiple işbirliği yaparak daha kıdemli geliştiricilerin veya proje yöneticilerinin rehberliğinde çalışır.

Programcı Nedir?

Programcı, yalnızca kod yazmakla ilgilenen değil aynı zamanda problem çözme, çözüm tasarlama ve karmaşık yazılım sistemleri geliştirmede de önemli bir rol oynayan yazılım geliştirme uzmanıdır.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, kodlayıcıları, ürünleri bir araya getirmek için önceden tanımlanmış talimat ve prosedürleri izleyen montaj hattı çalışanları olarak düşünün. Programcılar ise daha çok mühendis veya mimar gibi çalışırlar. Yalnızca nihai ürünü oluşturmakla kalmazlar, aynı zamanda planı tasarlarlar, önemli kararlar alırlar ve geliştirme süreci boyunca yenilikler yaparak yazılımın benzersiz mimarisini ve işlevselliğini şekillendirirler.

Birden fazla programlama diline oldukça hakimdirler. Seçim genellikle ilgi alanlarına ve hedeflerine bağlıdır, ancak genellikle  Python , Java, JavaScript, C++, C#, Ruby, PHP, SQL, Swift, Kotlin,  Go (Golang)  ve Rust gibi dillerde uzmanlık gösterirler. 

Programcının Ana Sorumlulukları ve Görevleri 

Üst düzey programcıların  kendi rollerinde üstlendiği tipik sorumluluklar ve görevler nelerdir  ?

 • Sistem Tasarımı ve Analizi  – Programcılar bir projenin ilk aşamalarında yer alır, gereksinimleri analiz eder ve yazılım sisteminin mimarisini tasarlar.
 • Kod Geliştirme –  Kodlayıcılar gibi kod yazarlar, ancak çalışmaları genellikle daha karmaşık algoritmalar ve veri yapıları içerir. 
 • Sorun Çözme ve Hata Ayıklama –  Programcılar, geliştirme süreci sırasında karmaşık sorunların çözümünde kilit bir role sahiptir. Hemen fark edilmeyen hataları tespit edip düzeltiyorlar. 
 • Test ve Kalite Güvencesi –  Yazılımın tüm spesifikasyonları ve kalite standartlarını karşılamasını sağlayarak test aşamasında önemli bir rol oynarlar.
 • Bakım ve Optimizasyon –  İlk geliştirmenin ötesinde, programcılar genellikle yazılımın devam eden bakımını ve geliştirilmesini yöneterek performansı optimize eder ve yeni özellikler ekler.
 • Proje Yönetimi –  Kıdemli programcılar proje yönetimi sorumluluklarını üstlenebilir, geliştirme sürecini denetleyebilir ve tasarım ve uygulama hakkında üst düzey kararlar alabilir.

Anahtar Kodlamayı ve Programlama Farklılıklarını Tespit Etme

Her iki rolün de kodlama becerisine dayanmasına rağmen,  kodlayıcı ile programcı arasında  belirli roller ve sorumluluklar açısından  temel farklılıklar vardır.

Yetenekler

Kodlayıcılar önceden tanımlanmış gereksinimleri işlevsel koda dönüştürür. Programcılar yalnızca kodlamakla kalmaz, aynı zamanda yazılım geliştirmede kapsamlı tasarım ve stratejik planlamadan da sorumludurlar   (Müzisyen ile besteciyi hatırlayın.) 

Aşağıda, kodlayıcı ile programcı arasındaki farkları ana hatlarıyla belirten, benzersiz rollerini ve sorumluluklarını vurgulayan bir karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:

Farklılıklar Kodlayıcı Programcı 
Ana rol Ana görevleri kod yazmaktır.  Kod yazmadan test etmeye, yazılımı dağıtmaya, hataları düzeltmeye ve proje yönetimi görevlerine kadar uzanan daha geniş bir görev yelpazesine sahip olun. 
Teknik beceriler Kodlarını test etmek için çoğunlukla metin düzenleyici ve temel bir derleyici yazılımı kullanın.  Derinlemesine analiz yapmak için modelleme programları, kod oluşturucular, veritabanları, test çerçeveleri, kod editörleri, derleyiciler ve araçlar gibi araçları kullanın. 
Proje katılımı  Tanımlanmış bir çerçeve dahilinde kodlama yönüne odaklanın.  Geliştirme sürecinin tüm kapsamını kapsayan daha geniş ve stratejik bir role sahip olun. 
Kariyer yolları Kodlayıcılar farklı programlama dillerinde uzmanlaşabilir, geliştirici olabilir veya web geliştirme veya veritabanı yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.  Programcılar tasarım, geliştirme ve stratejik planlamayı içeren daha geniş bir kariyer yörüngesine sahiptir. 

Kodlayıcılar ve Programcılar için Eğitim ve Kariyer Gelişimi

Kodlayıcı veya programcı olmak için belirli adımlar yoktur çünkü bu yol farklı şekillerde olabilir. Ancak genel olarak her iki rol de bilgisayar bilimleri veya ilgili alanlarda (dereceler, eğitim kampları, çevrimiçi kurslar veya diğer kendi kendine öğretilen yöntemler aracılığıyla) temel bir eğitimle başlar ve programcılar bilgisayar bilimleri veya yazılım mühendisliği alanında daha ileri derece programlara sahip olma eğilimindedir.

Kodlayıcılar Python, JavaScript veya HTML/CSS gibi belirli programlama dillerine odaklanma eğilimindedir. Programcılar çeşitli programlama dillerinde uzmandır ve bilgisayar biliminin temelleri, algoritmaları ve veri yapıları hakkında daha derin bir anlayışa sahiptir.

Kariyer ilerlemesi söz konusu olduğunda, kodlayıcılar ve programcılar için genellikle şu şekilde çalışır:

Kodlayıcılarda Kariyer İlerlemesi 

 1. Giriş Seviyesi Pozisyonları:  Kodlayıcılar başlangıçta, daha basit kodlama görevlerine odaklanan Yardımcı Geliştirici veya Web Geliştirici gibi rollerle başlar.
 2. Uzmanlaşma:  Tecrübeyle ön uç veya arka uç geliştirme, veritabanı yönetimi vb. alanlarda uzmanlaşabilirler.
 3. Kıdemli Rollere İlerleme:  Kodlayıcılar zamanla Kıdemli Geliştiriciler haline gelebilir, kodlama projelerine veya küçük ekiplere liderlik edebilirler.
 4. Geçiş Fırsatları:  Kodlayıcılar ayrıca Kalite Güvencesi, Teknik Yazarlık gibi ilgili rollere geçmeyi veya hatta ek eğitim ve deneyimle programlamaya geçmeyi tercih edebilir.

Programcılarda Kariyer İlerlemesi 

 1. Başlangıç ​​Rolleri:  Programcılar kariyerlerine genellikle Yazılım Geliştiricileri, Sistem Analistleri veya Uygulama Geliştiricileri olarak başlarlar.
 2. Uzmanlık:  Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Sistem Mimarisi veya Oyun Geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.
 3. Kıdemli Teknik Görevler:  Deneyim kazandıkça Kıdemli Geliştirici, Ekip Lideri veya Proje Yöneticisi gibi rollere ilerleyebilirler.
 4. Liderlik ve Stratejik Pozisyonlar:  İleri düzey kariyer seçenekleri arasında Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO), Yazılım Mimarı veya bağımsız danışman olmak yer alır.

Sektör Perspektifleri: Nasıl İşe Almalısınız?

BT profesyoneli rollerine olan talep  2020’den bu yana iki katına çıktı ve yazılım pazarının yıllık %6,5 oranında büyümeye devam etmesi bekleniyor. 

Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte işletmeler,  kodlayıcılar ve programcılar gibi BT profesyonellerini sürekli olarak arıyor  . Ancak makalede de incelendiği gibi, bu rollerin projenizin sonucunu etkileyebilecek belirgin farklılıkları vardır.

Peki hangisini işe almanız gerektiğini nasıl bileceksiniz?

“Kodlayıcılar ve programcılar arasında karar vermek kolaydır. Projenin “ne”sine (uygulama kısmına) odaklanan bir role ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan kişi kodlayıcılardır. Ancak yazılım planlama ve tasarlama konusunda deneyimi olan birini arıyorsanız programlama gibi daha geniş bir rol idealdir.”

– Sharon Koifman, DistantJob’un Kurucusu.

Basitçe söylemek gerekirse, kodlayıcılar uygularken, programcılar tüm geliştirme sürecini oluşturup denetler. 

Farkı Anlamak Neden Önemlidir?

Kodlayıcılar ve programcılar arasındaki farkları anlamak,  seçtiğiniz kişilerin ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize uygun olmasını sağladığınızdan, ekibiniz için doğru yeteneği işe almanıza yardımcı olur.

İşte size rol için doğru kişiyi seçmenizde yol gösterecek kısa bir test. 

Bölüm 1: Bir Kodlayıcının İşe Alınması

 • Birincil ihtiyaç, belirli talimatlardan kod yazmaya ve uygulamaya mı odaklanıyor?
 • Görevler nispeten basit ve açıkça tanımlanmış mı?
 • Projeniz kısa vadeli mi yoksa belirli teknik beceriler gerektiren daha büyük bir projenin parçası mı?
 • Karmaşık problem çözme veya sistem tasarımıyla ilgilenmesine gerek kalmadan kodlamaya odaklanacak birine mi ihtiyacınız var?
 • Yenilerini oluşturmak yerine mevcut sistemlerin bakımını yapacak ve güncelleyecek birini mi arıyorsunuz?
 • Bireyin minimum sapmayla çalışacağı belirlenmiş bir çerçeve veya ortam var mı?

Bu bölümdeki “Evet” yanıtlarınızı sayın.  Burada yanıtlarınızın çoğunluğu “Evet” ise kodlayıcı projeniz için doğru seçim olabilir. 

Bölüm 2: Bir Programcıyı İşe Alma

 • Projeniz, birinin tüm yazılım geliştirme sürecini tasarlamasını, planlamasını ve denetlemesini gerektiriyor mu?
 • Karmaşık problem çözme ve algoritma geliştirme yeteneği projeniz için gerekli mi?
 • Dağıtım sonrası faaliyetler de dahil olmak üzere, bir proje üzerinde fikir aşamasından tamamlanma aşamasına kadar çalışabilecek birine mi ihtiyacınız var?
 • Proje yenilikçi mi yoksa yazılım tasarımı ve işlevselliği açısından yaratıcı girdi gerektiriyor mu?
 • Rol, stratejik karar almayı ve potansiyel olarak bir ekibe liderlik etmeyi içerecek mi?
 • Birden fazla programlama dilini ve yazılım mimarisini derinlemesine anlayan birine mi ihtiyacınız var?
 • Projenin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek ve gelişebilecek uzun vadeli bir ekip üyesi mi arıyorsunuz?

Bu bölümde “Evet” yanıtlarınızı sayın.  Bu bölümdeki cevaplarınızın çoğu “Evet” ise projeniz için bir programcı tutmanız daha doğru olacaktır.

Son Düşünceler: Doğru Uzmanı Seçmek 

“Kodlayıcı” ve “programcı” terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır ancak farklı başvuru sahipleriniz olacağından işe alım sürecinizi başlatırken bunu anlamanız çok önemlidir.

Kodlayıcılar öncelikle belirli talimatlara dayalı olarak kod yazmaya ve uygulamaya odaklanırken, programcılar karmaşık problem çözmeyle uğraşır, algoritmalar geliştirir ve genellikle bir projenin yaşam döngüsünden sorumludur. 

Bir kodlayıcı veya programcı arasında seçim yapmak için projenizin özel ihtiyaçlarının neler olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Belirli görevleri yürütmek içinse kodlayıcı muhtemelen doğru seçimdir. Ancak projeniz daha bütünsel bir yaklaşım gerektiriyorsa programcı daha uygundur. 

Bu pratik kılavuzun projeniz için hangi uzmana ihtiyacınız olduğunu belirlemenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Kimi işe alacağınızı zaten biliyorsanız bizimle iletişime geçin. DistantJob’da, aday bulma ve değerlendirmeden işe alım ve sürekli desteğe kadar tüm işe alım süreci boyunca size destek olabiliriz. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?  Hadi Konuşalım!

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA