Ebu Ziya Tevfik Sk. No:16/4 Çankaya/Ankara
+90 551 123 9331

PHP Değişkenler ve Değişkenler İle İşlemler

PHP Değişkenler ve Değişkenler ile işlemler

PHP Değişken nedir, değişken ne işe yarar gibi buna benzer tüm sorularınızın cevapları PHP değişkenler ve değişkenler ile işlemler konusunda yer almaktadır. Sitemiz üzerinden alacağınız PHP derslerinde tüm detayları sizlere ayrıntılı bir şekilde aktaracağız.

Değişken tutulmak istenilen bir değerin istenilen yapıda veri tutumunun sağladığı yapıya denir. Hemen hemen bütün programlama dillerinde değişkenlerin tanımlaması birbirinin aynıdır. Değişkenlere bazı dillerde bir veri tipi belirtilmesi gerekirken php de değişkene herhangi bir veri tipi belirtmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Php ‘nin veri tipleri Run time (çalışma zamanı)sırasında php’nin otomatik belirlediği değer aktifleşmesindendir. Bu nedenle de php esnek programlama dilleri arasında yerini almaktadır.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511239331&text=Bilgisayar%20Arzas%C4%B1n%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgi%20Almak%20%C4%B0stiyorum.

Değişken oluşturma nasıl yapılır?

Bütün programlama dillerinde değişken oluşturma görmeden önce değişken oluşturmayı belirleyici kurallar bilginize sunulmaktadır. Bu kurallar değişkeni oluşturamaya temel etken niteliğindedir. Belirtilen kurallar ışığında değişken oluşturmak hiç zor olmayacak.

Temel değişken oluşturma kuralları nelerdir?

Değişken adı içerisinde boşluk bulunmamaktadır. Rakam veya özel karakterlerle başlayamayacağınız değişken ismi mutlaka harf ile başlaması gerekir. Bunun yanında harf, rakam ve alt çizgi dışındaki hiçbir karakter değişken adı içerisinde kullanılmaz.  Değişken ismi olarak programlama dillerinde yer alan hiçbir komut satırları değişken adı kullanılmamaktadır. En fazla 255 karaktere kadar değişken ismi kullanılabilmektedir. Değişken adında 255 karakterden fazlasına yer verilmez.

Bu kurallar ışığında php de değişken adından önce dolar işareti konulmaktadır. Sıralanan birinci dizede int veri tipi rakam olarak değer tutmaya olanak tanır. 2. Sırada yer alan char veri tipi veri tutumunu karakter olarak sağlamaktadır. 3. Sırada string tipi veri bir veya birden fazla karakter dizisi için veri tutumuna olanak tanımaktadır. 4. Değişken string array veri tipi olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu yapılar php’de yer almadığından detaylandırmaya gerek duyulmamaktadır.

Değişkenleri ekrana yazdırma nasıl yapılır?

Echo komutu ile daha önceki derslerimizde basit veri tiplerini ekrana yazdırma işlemini görmüştük. Buradan yola çıkarak değişkenlerin hepsi tek tek ekrana yazdırılır. Echo komutu ile yalnızca basit veri tipleri ekrana yazdırılabilir.

İlk olarak C:/wamp klasörü içinde oluşturacağınız ders1 klasörü içerisine girerek degıskenler.php adında yeni bir dosya oluşturulur ve kod yazılır. Kod kaydedildikten sonra ilk derslerde kurulan sunucu çalıştırılarak çıktı alımı sağlanır.

Başlat ekranına wamp yazıldığında strat wamp server gelecektir. Görev çubuğunda bu ikon yeşile döndüğünde http://localhost/ders1/degıskenler.php sayfası çalıştırılır. İşlemin doğru aşaması bu şekildedir.

Php Değişkenler ile işlemler

Değişken işlemleri her dilde rahatlıkla yapılabilmektedir. Aşağıda belirteceğimiz 5 aşamada php değişkenler ile ilgili işlemler yapılmaktadır.

İki değişkeni birleştirme nedir, nasıl yapılır?

Değişkenler birleştirilirken araya bir tane nokta(.) işareti konulabilmektedir. Değişkenler birleştirilebildiği gibi string bir ifadenin sonuna da yine nokta(.) konularak ekleme yapılabilmektedir.

Değişkenleri toplama çıkarma çarpma bölme

Değişkenler arasında toplama çıkarma çarpma ve bölme yapabilmek için değişkenlerin yalnızca rakamlardan oluşması gerekir. Rakamlardan oluşmayan değişkenler veri tipi php derleyicisi tarafından int veri tipine otomatik çevrilmektedir.

Değişkene yeni değer atama nasıl yapılır?

Değişkene değer ataması yapılırken atanacak değişkenin sol tarafta atanacak değerin de sağ tarafta olması gerekir.

Değişkenin değerini değişken adı yapmak

İlk olarak konulan dolar işareti yanına bir dolar işareti daha konularak bir değişkenin değeri yeni değişken ismi olarak değişebilir. Bu işlem bazı durumlarda büyük iş yükünün de kurtarıcısı niteliği taşımaktadır.

Değişkenin veri tipini öğrenmek

Değişkenin veri tipini öğrenmek istediğimizde php ‘nin gettype fonksiyonu kullanılmaktadır. Ekrana gelen echo satırında 1.değişkene string 2. Değişkene integer çıktısı verilmesiyle değişkenin veri tipi öğrenilebilir.

Değişkenin veri tipini değiştirmek

Değişkenlere bazen veri tipi verilmesi gerekebilir. Matematiksel işlem yapılacaksa değişkenlerin hepsi integer olması gerektiğinden settype fonksiyonu devreye girmektedir. Bu durumda settype fonksiyonu kullanılmaktadır. Daha sonra değişkenin veri tipi değiştirilebilir.

Değişkenin veri tipi değiştirilmek istendiğinde sayı değişkeni de yukarıda bahsettiğimiz şekilde string olarak gösterilecektir.

Php dersleri arasında değişkenler ve değişkenlerle ilgili tüm işlemler değişken oluşturmanın adımlarını içermektedir.

Leave A Comment

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
TPKmedya Destek Hattı
Merhaba🙌😊
HEMEN ARA